Наукові заходи

Друга заочно-дистанційна наукова конференція студентів і молодих вчених
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»
(м. Тернопіль, 24–26 січня 2017 р.)

Третя Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОМОГОСПОДАРСТВА: ПОГЛЯДИ НАУКОВЦІВ І ПРАКТИКІВ»
(м. Тернопіль, 10 квітня 2017 р.)

Третя заочно-дистанційна наукова конференція студентів і молодих вчених
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»
(м. Тернопіль, 30 травня 2017 р.)

Четверта Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція
кафедри фінансів ім. С.І.  Юрія ТНЕУ
«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОМОГОСПОДАРСТВА: ПОГЛЯДИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ»
(м. Тернопіль, 15–25 листопада 2017 р.)

Четверта заочно-дистанційна наукова конференція студентів і молодих вчених
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»
(м. Тернопіль, 23–25 січня 2018 р.)

П’ята Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція
кафедри фінансів ім. С.І.  Юрія ТНЕУ
«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОМОГОСПОДАРСТВА: ПОГЛЯДИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ»
(м. Тернопіль, 25 травня 2018 р.)

П’ята заочно-дистанційна наукова конференція
студентів і молодих вчених
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»
(м. Тернопіль, 5–6 листопада 2018 р.)

Четверта Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОМОГОСПОДАРСТВА: ПОГЛЯДИ НАУКОВЦІВ І ПРАКТИКІВ»
(м. Тернопіль, 14 грудня 2018 р.)

Шоста Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція
кафедри фінансів ім. С.І.  Юрія ТНЕУ
«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОМОГОСПОДАРСТВА: ПОГЛЯДИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ»
(м. Тернопіль, 16 квітня 2019 р.)

Шоста заочно-дистанційна наукова конференція студентів і молодих
вчених
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»
(м. Тернопіль, 15 листопада 2019 р.)

III Міжнародна науково-практична конференція
«СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ЛОКАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР»
( м. Тернопіль, 10 вересня 2019 р.)

П’яті наукові читання пам’яті С.І. Юрія
(м. Тернопіль, 22 листопада 2019 р.)

П’ята Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція (м. Тернопіль, 12 грудня 2019 р. )

Сьома Всеукраїнська студентська Інтернет – конференція кафедри фінансів ім. С.І. Юрія ТНЕУ (м. Тернопіль, 17 квітня 2020 р.)

Сьома заочно-дистанційна наукова конференція студентів і молодих вчених (м. Тернопіль, 30 листопада 2020 р.)

Шості Всеукраїнські Наукові читання пам’яті С. І. Юрія (Тернопіль, 18 листопада 2020 р.)

Восьма заочно-дистанційна наукова конференція студентів і молодих вчених (Тернопіль, 20 травня 2021 р.)

Сьомі читання Наук Зб КФ ЗУНУ 2021

Фінансове забезпечення сталого розвитку_ збірник наук. праць каф. фінансів ім. С. І. Юрія ЗУНУ (Вип. 1. _2021)

Zbirnyk_Naukovi_chytannia_2022

Дев’ята заочно-дистанційна наук. конф. студентів і молодих вчених_2022.Ч2.

Фінансове забезпечення сталого розвитку_зб. наук. праць каф. фінансів ім. С. І. Юрія (Вип.2 2022)