Завкафедри

Крисоватий Андрій Ігорович – доктор економічних наук (спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит), професор, Академік Академії економічних наук України, Doctor Honoris Causa, Заслужений діяч науки і техніки України, Член Колегії Міністерства освіти і науки України, Член Наукової ради Міністерства фінансів України, завідувач кафедри з серпня 2023 р.
Закінчив з відзнакою Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Ревізія і контроль», отримавши кваліфікацію економіста.

Практична діяльність: Після закінчення вищого навчального закладу працював у Тернопільському фінансово-економічному інституті викладачем-стажистом кафедри теорії обліку, ревізії і контролю, викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри міжнародних фінансово-кредитних відносин і податків, доцентом кафедри фінансів, завідувачем кафедри податків та фіскальної політики, проректором з навчально-організаційної роботи, проректором з науково-педагогічної роботи. З листопада 2012 року виконував обов’язки ректора Тернопільського національного економічного університету. З квітня 2013 року призначений на посаду ректора ТНЕУ.
Науково-педагогічний стаж – понад 32 роки.

Кандидатську дисертацію «Непрямі податки в Україні: теорія і практика» захистив у 1995 році, дисертацію на присудження наукового ступеня доктора економічних наук «Податкова політика України: концептуальні засади теорії та практики» – у 2006 році.
Автор понад 300 наукових та науково-методичних праць, з яких 19 статей, опублікованих в журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, 48 – монографій (13 – одноосібні), 65 – навчальні підручники та посібники, в т. ч. «Фінанси», «Податкова система», «Митна справа», «Бюджетна система України», «Податковий менеджмент», «Казначейська система», «Податки і фіскальна політика». Учасник понад сотні міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів та тренінгів, а також міжнародних стажувань.
Напрями наукової діяльності – податкова та митна політика, проблематика фіскальної політики, оподаткування у глобальному вимірі. Лекційні курси: Податкова політика, Податки і фіскальна політика, Податкова система.

Голова вченої ради ЗУНУ, гарант освітньої програми «Фіскальне адміністрування» спеціальності 072 – фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, СВО «магістр».

Підготував 7 докторів і 20 кандидатів наук. Голова спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 Західноукраїнського національного університету.

Головний редактор фахового наукового видання категорії «Б» «Світ фінансів», голова редакційної ради українського теоретико-методологічного соціогуманітарного часопису «Психологія і суспільство», член редакційних колегій: Наукового часопису, присвяченого потребам науки і практики, «Optimum. Studia Economiczne» Білостоцького університету (Республіка Польща); Міжуніверситетського журналу «Economics 21» Стопанської Академії ім. Д.А. Ценов (Болгарія); Міжнародного наукового журналу «Journal of Global Economy Review» Державного технологічного інституту Західної Македонії (Грецька Республіка); Науково-теоретичного та інформаційно-практичного фахового журналу Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» «Фінанси України» (Україна); Міжвідомчого науково-теоретичного журналу «Економічна теорія» (Україна); Фахового економічного видання «Вісник економіки» Західноукраїнського національного університету (Україна); Фахового наукового видання Західноукраїнського національного університету «Журнал Європейської економіки» (Україна); Фахового збірника наукових праць Західноукраїнського національного університету «Економічний аналіз» (Україна).

Керівник понад 20 науково-дослідних тем, що виконувалися за рахунок коштів державного бюджету та суб’єктів господарювання. Працював у складі робочих груп з розробки Податкового кодексу України; підготовки науково-практичних і навчально-методичних посібників з питань реформування податкової системи України.

Відзнаки: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007, 2008), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2013), Почесна грамота Профспілки працівників освіти і науки України (2015), Медаль «Григорій Сковорода» (2015), Грамота Міністерства оборони України (2018), Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2021).