Завкафедри

 

Кириленко Ольга Павлівна – доктор економічних наук (спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит), професор, заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти, завідувач кафедри з 2007 р.
Закінчила з відзнакою Тернопільський фінансово-економічний інститут зі спеціальності «Фінанси і кредит». Будучи студенткою, обиралась депутатом Тернопільської міської ради. Практична діяльність: економіст, молодший науковий співробітник, відповідальний виконавець госпдоговірних науково-дослідних тем науково-дослідного сектора Тернопільського фінансово-економічного інституту. Стаж педагогічної діяльності – 36 років.
Кандидатську дисертацію на тему: «Розподіл та використання прибутку підприємств харчосмакової промисловості» захистила в 1988 р.  Докторську дисертацію на тему: «Місцеві бюджети в економічній системі держави» захистила в 2002 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
У науковому доробку понад 280 наукових, навчально-методичних праць, в т. ч. є автором та співавтором монографій, словників; підручників: «Місцеві фінанси» (2006, 2015), «Фінанси» (2008, 2012), «Бюджетна система» (2013, 2020), «Соціальне страхування» (2016), «Фінансово-економічна грамотність» (2017), “Казначейська система” (2020); навчальних посібників: «Фінанси» (1999), «Бюджетна система України» (2000), «Фінанси (Теорія та вітчизняна практика)» (2002), «Місцеві фінанси» (2004), «Бюджетна система. Вишкіл студії» (2010), «Податкова система України» (2011), «Фінанси зарубіжних країн» (2013), «Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади» (2015, 2018), «Публічні фінанси» (2018); близько 30 методичних розробок.
Напрями наукової діяльності ­– державні та місцеві фінанси, соціальний захист та соціальне забезпечення. Лекційні курси: Місцеві фінанси, Методологія  системного підходу та наукових досліджень, Теоретичні основи та прагматика бюджетної децентралізації.
Голова групи забезпечення спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування. Гарант спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування СВО «доктор філософії».
Підготувала 2 доктора і 16 кандидатів наук.  Член спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 Західноукраїнського національного університету.
Заступник головного редактора фахового видання «Світ фінансів», член редколегій фахових видань «Фінанси України», «Вісник економіки».
Обиралася членом підкомісії «Фінанси і кредит» науково-методичної комісії 6.030508 за напрямком «Економіка та підприємництво» Міністерства освіти і науки України. Протягом 2004-2013 років – член експертної ради з питань секторального розвитку та підприємництва ВАК України. Регулярно залучається Міністерством освіти і науки України до проведення акредитаційних експертиз.
Керівник понад 20 науково-дослідних тем, що виконувалися за рахунок коштів державного бюджету та суб’єктів господарювання. Працювала у складі робочих груп з розробки Бюджетного кодексу України, реформування міжбюджетних відносин та формування місцевих бюджетів; підготовки науково-практичних і навчально-методичних посібників з питань реформування податкової системи України. Обиралася членом Громадської ради при департаменті фінансів Тернопільської ОДА.

Відзнаки: Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2006), грамоти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2009, 2010, 2011, 2016), грамота Управління освіти і науки Тернопільської ОДА (2002), подяка міського голови м. Тернополя (2009), грамота управління освіти і науки Тернопільської міської ради (2019), лауреат Всеукраїнської премії імені Сергія Подолинського (2004), заслужений діяч науки і техніки України (2017), відмінник освіти (2020).

З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.