Студентський науковий гурток “Фіскальний аналітик”

Робота студентського наукового  гуртка “Фіскальний аналітик” націлена на дослідження актуальних питань фінансової політики, податкової та митної справи, огляд новацій фіскального законодавства, активізацію наукової діяльності студентів та молодих науковців у сфері адміністрування податкових та митних платежів.
Куратори гуртка: Ткачик Федір Петрович, к.е.н., доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія; Дмитрів Володимир Ігорович, к.е.н., доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія.
Голова гуртка: Пирик Ірина, студентка групи ФМПС-22.  

Основні цілі діяльності гуртка:

  • декламування доповідей основних результатів наукових досліджень та їх презентація;
  • дослідження актуальних питань фіскальної політики залежно від функціональних обов’язків учасників гуртка;
  • колективний підхід до розв’язання проблем з оподаткування та навчання, у т.ч. рішення реальних податкових ситуацій, заповнення звітності, розв’язування задач, обговорення індивідуальних та інших навчально-наукових завдань;
  • інформаційно-видавнича діяльність та публікація основних досягнень;
  • ведення інформаційного блоку в мережі Інтернет (Інстаграм, ФБ, сайт кафедри, університету);
  • проведення круглих столів та виступів, присвячених дослідженню сучасних аспектів митно-податкової політики;
  • організація спільних заходів з працівниками профільних установ та навчальних закладів;
  • апробація ділових, логічних, психологічних, інтерактивних та інших видів ігор;
  • туристично-екскурсійні програми, пізнавальні досліди, спортивні заходи тощо.