Історія

Кафедра фінансів була заснована у вересні 1969 р. з метою навчально-методичного забезпечення підготовки економістів вищої кваліфікації зі спеціальності “Фінанси і кредит” та здійснення науково-дослідної роботи. У 1969–1973 рр. професорсько-викладацький колектив кафедри фінансів складався з молодих кандидатів економічних наук, запрошених з вищих навчальних закладів Москви, Києва, Одеси, Ростова-на-Дону та фінансистів-практиків.
За свою історію кафедра фінансів мала кілька поділів, у результаті яких утворювалися інші кафедри. Перший з них відбувся у 1973 р. з утворенням кафедри грошового обігу і кредиту, а два останні – у 2001 р. з відокремленням кафедри податків та фіскальної політики і в 2002 р. з утворенням кафедри фінансів суб’єктів господарювання. У 2015 р. кафедра перейменована на честь видатного українського науковця – доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Сергія Ілліча Юрія, який був завідувачем кафедри фінансів, деканом факультету фінансів, ректором ТНЕУ.
За всю історію кафедри її очолювали 6 завідувачів. Зокрема, упродовж 1969–1975 рр. на цій посаді працювали: к.е.н., доцент Пекун Олександр Григорович, 1975–1984 рр. – к.е.н., доцент Андрущенко Володимир Леонідович, 1984–1989 рр. – д.е.н., професор Олексієнко Михайло Максимович, 1989–1994 рр. – к.е.н., доцент Фліссак Андрій Антонович, 1994–2007 рр. – д.е.н., професор Юрій Сергій Ілліч.
Із 2007 р. кафедру очолює д.е.н., професор Кириленко Ольга Павлівна, яка є автором та співавтором понад 270 наукових, навчально-методичних праць, в т. ч. є автором та співавтором монографій, словників; підручників: «Місцеві фінанси» (2006, 2015), «Фінанси» (2008, 2012), «Бюджетна система» (2013), «Соціальне страхування» (2016), «Фінансово-економічна грамотність» (2017); «Бюджетна система» (2020),  «Казначейська система» (2020), навчальних посібників: «Фінанси» (1999), «Бюджетна система України» (2000), «Фінанси (Теорія та вітчизняна практика)» (2002), «Місцеві фінанси» (2004), «Бюджетна система. Вишкіл студії» (2010), «Податкова система України» (2011), «Фінанси зарубіжних країн» (2013), «Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади» (2015, 2018), «Публічні фінанси» (2018); близько 30 методичних розробок.
Сьогодні на кафедрі фінансів ім. С. І. Юрія працює 35 науково-педагогічних працівників, з яких – 9 докторів економічних наук та 24 кандидати економічних наук, 2 викладачів.