Навчання

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів зі спеціальності “Фінанси, банківська справа і страхування”. Підготовка магістрів проводиться в межах освітніх програм “Фінанси” та “Фінансова грамотність”, освітньо-наукової програми “Публічні фінанси”. Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” здійснюється за освітньо-професійною програмою “Управління публічними фінансами”.
Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечує викладання таких навчальних курсів:
– Аудит публічних фінансів;
– Бюджетна система;
– Бюджетний менеджмент;
– Бюджетне планування і прогнозування;
– Гейміфікація в управлінні публічними фінансамиі;
– Державні фінанси в умовах демократії;
– Заощадження та інвестиційна грамотність громадян;
– Казначейська система;
– Комунікації у сфері суспільних фінасів;
– Креативне мислення;
– Макрофінансовий ризик-менеджмент;
– Методика викладання фінансової грамотності;
– Методологія наукових досліджень;
– 
Місцеві фінанси;
– Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини;
– Організаційно-фінансове забезпечення професійної діяльності;
– Особиста фінансова безпека;
– Пенсійне забезпечення громадян;
– Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади;
– Поведінкові фінанси;
– Програмно-цільовий метод бюджетування;
– Професійна етика фінансиста;
– Публічні закупівлі;
– Публічні фінанси;
– Ризики фінансового шахрайства;
– Управління державним боргом;
– Управління державними доходами і видатками;
– Управління особистим інвестиційним портфелем;
– Управління особистими фінансами;
– Управління публічними фінансами;
– Управління фінансовими ресурсами територіальної громади;
– Управління фінансами державно-приватного партнерства;
– Фандрайзинг у публічному секторі;
– Фінанси;
– Фінансова грамотність;

– Фінансове консультування;
– Фінансове консультування фізичних осіб;
– Фінансове забезпечення сфери послуг;
– Фінанси сфери послуг;
– Фінанси територіальної громади.