Навчання

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” та 015.39 “Професійна освіта” (Цифрові технології).  Підготовка бакалаврів здійснюється за освітньо-професійними програмами “Фінанси”,  “Митна та податкова справа”, “Фінансова грамотність”. Підготовка магістрів проводиться в межах освітніх програм “Фінанси”, “Митна справа”, “Фіскальне адміністрування”, “Фінансова грамотність” та освітньо-наукової програми “Публічні фінанси”. Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” здійснюється за освітньо-професійною програмою “Управління публічними фінансами”.
Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечує викладання таких навчальних курсів:
– Адміністрування податків;
– Аудит публічних фінансів;

– Бюджетний менеджмент;
– Боргова політика;
– Гроші та кредит;
– Державний фінансовий контроль;
– Інформаційні системи в митній справі;
Казначейська система;
– Комунікації у сфері публічних фінансів;
Методологія наукових досліджень;
– Митна справа;
– Митне адміністрування;
– Митний контроль;
– Митні правила та формальності;
– Митні технології;
– Місцеві фінанси;
– Моніторинг податкових ризиків;
– Муніципальне адміністрування суспільних послуг;
– Організація податкової роботи та контролю;
– Організаційно-фінансове забезпечення  професійної діяльності;
– Податкова політика;
– Податкова система;
– Податковий менеджмент;
– Податкові технології започаткування та ведення бізнесу;
– Публічні закупівлі;
– Публічні фінансиі;
– Ризики фінансового шахрайства;
– Управління публічними фінансами;
– Управління соціальними публічними фондами;
– Управління фінансовими ресурсами територіальних громад;
Управління публічними фінансами;
– Управління фінансовими ресурсами територіальних громад;
– Фандрайзинг у публічному секторі;
– Фінанси;
– Фінанси державно-приватного партнерства;
– Фінанси територіальних громад;

– Фінансове консультування в умовах цифровізації;
– Фінансова грамотність та особистий  професійний розвиток;
– Фінансування проектів сталого розвитку;
– Фіскальне адміністрування.