Навчання

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа і страхування”. Підготовка бакалаврів здійснюється за освітньо-професійними програмами “Фінанси”,  “Митна та податкова справа”. Підготовка магістрів проводиться в межах освітніх програм “Фінанси”, “Митна справа”, “Фіскальне адміністрування” та освітньо-наукової програми “Публічні фінанси”. Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” здійснюється за освітньо-професійною програмою “Управління публічними фінансами”.
Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечує викладання таких навчальних курсів:
– Адміністрування податків;
– Аудит публічних фінансів;
– Бюджетна система;
– Бюджетний менеджмент;
– Боргова політика;
– Державний фінансовий контроль;
– Інформаційні системи в митній справі;
Казначейська система;
– Комунікації у сфері суспільних фінасів;
– Макрофінансовий ризик-менеджмент;
Методологія наукових досліджень;
– Митна справа;
– Митне адміністрування;
– Митне посередництво;
– Митний контроль;
– Митні правила перетину кордону та переміщення товару;
– Митні розрахунки і звітність;
– Місцеві фінанси;
– Моніторинг податкових ризиків;
– Організація діяльності митних органів і робота з персоналом;
– Організація податкової роботи та контролю;
– Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади;
– Поведінкові фінанси;
– Податки і фіскальна політика;
– Податкова політика;
– Податкова система;
– Податковий менеджмент;
– Податкові технології започаткування та ведення бізнесу;
– Податковий контроль;
– Податкове консультування;
– Програмно-цільовий метод бюджетування;
– Публічні закупівлі;
– Селекція митних ризиків;
– Управління особистими фінансами;
– Управління податковим боргом;
– Управління державними доходами і видатками;
Управління публічними фінансами;
– Управління фінансовими ресурсами територіальних громад;
– Фандрайзинг у публічному секторі;
– Фінанси;
– Фінанси територіальних громад;

– Фінансове забезпечення сфери послуг;
– Фінансування проектів сталого розвитку;
– Фіскальне адміністрування.