Викладачі

Булавинець Вікторія Михайлівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, доцент

v.bulavynets@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Горин Володимир Петрович


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, доктор економічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної  програми “Фінанси”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, другий (магістерський) рівень освіти

v.horyn@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Дем’янишин Василь Григорович


Професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

v.demianyshyn@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Квасниця Оксана Василівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, заступник декана факультету фінансів та обліку

o.kvasnytsia@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Кізима Тетяна Олексіївна


Професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, доктор економічних наук, професор, гарант освітньої програми “Фінансова грамотність”, другий (магістерський) рівень освіти .

t.kizyma@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Коваль Світлана Любомирівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, доцент

s.koval@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Коломийчук Наталя Михайлівна


Доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, кандидат економічних наук

n.kolomyichuk@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Круп’як Ірина Йосифівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук

i.krupyak@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Лободіна Зоряна Миколаївна


Професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, доктор економічних наук, професор,
гарант освітньої програми “Фінанси” спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, перший (бакалаврський) рівень освіти.
z.lobodina@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Малиняк Богдан Степанович


Докторант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, доцент

b.malyniak@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Петрушка Олена Володимирівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, доцент

o.petrushka@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Русін Віктор Миколайович


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук
v.rusin@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Савчук Світлана Василівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, доцент

s.savchuk@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Сидор Ірина Петрівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, доцент
i.sydor@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Сидорчук Анатолій Андрійович


Докторант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, доцент

a.sydorchuk@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Тулай Оксана Іванівна


Професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, доктор економічних наук, професор, гарант освітньо-наукової програми “Публічні фінанси”
o.tulai@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Шашкевич Олександр Любомирович


Доцент  кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, кандидат економічних наук,
доцент
o. shashkevych@wunu.edu.ua

Шулюк Богдана Степанівна


Докторант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, доцент

b.shuliuk@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

 Кушнір Марія Володимирівна


Інженер кафедри фінансів ім. С.І. Юрія.

m.kushnir@wunu.edu.ua