Викладачі

 

Десятнюк Оксана Миронівна

Професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
ректор ЗУНУ
доктор економічних наук, професор
Заслужений працівник освіти України
o.desyatnyuk@wunu.edu.ua

Кириленко Ольга Павлівна

Професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
заступник завідувача кафедри фінансів ім. С. І. Юрія

доктор економічних наук, професор
Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник  освіти
o.kyrylenko@wunu.edu.ua 

Кізима Андрій Ярославович


Доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,
декан факультету фінансів та обліку
кандидат економічних наук, доцент
Заслужений працівник освіти  України
a.kizyma@wunu.edu.ua

Бондаренко Євген Петрович

Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук
ye.bondarenko@wunu.edu.ua

Булавинець Вікторія Михайлівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент
v.bulavynets@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Валігура Володимир Андрійович


Доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент
v.valihura@wunu.edu.ua

Василевська  Галина Василівна

Доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент
h.vasylevska@wunu.edu.ua

Герчаківський Святослав Дем’янович

 

 

 

 

 

 


Доцент кафедри фінансів ім. С. І.  Юрія,

кандидат економічних наук, доцент
s.herchakivskyi@wunu.edu.ua

Горин Володимир Петрович


Професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
доктор економічних наук, професор,
гарант освітньо-професійної  програми “Фінанси” спеціальності  072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”, другий (магістерський) рівень освіти

v.horyn@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Гузела Ірина Анатоліївна


Викладач кафедри фінансів ім. С. І.  Юрія,
кандидат економічних наук
i.huzela@wunu.edu.ua

 Дем’янишин Василь Григорович


Професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,
доктор економічних наук, професор,
Заслужений працівник освіти України

v.demianyshyn@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Дмитрів Володимир Ігорович


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент
v.dmytriv@wunu.edu.ua

Іванова Анна Миколаївна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент
a.ivanova@wunu.edu.ua

Квасниця Оксана Василівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
заступник декана факультету фінансів та обліку
кандидат економічних наук, доцент

o.kvasnytsia@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Кекіш Ігор Петрович


Викладач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія
i.kekish@wunu.edu.ua

Кізима Тетяна Олексіївна


Професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
доктор економічних наук, професор,
гарант освітньо-наукової програми “Публічні фінанси”
спеціальності  072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”, другий (магістерський) рівень освіти 

t.kizyma@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Коваль Світлана Любомирівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент

s.koval@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Коломийчук Наталя Михайлівна


Доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,
кандидат економічних наук

n.kolomyichuk@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Крисовата Катерина Вікторівна


Доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,

кандидат економічних наук
k.krysovata@wunu.edu.ua

Круп’як Ірина Йосифівна


Доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,
кандидат економічних наук

i.krupyak@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Лободіна Зоряна Миколаївна


Професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
доктор економічних наук, професор,
гарант освітньої програми “Фінанси” спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”,
перший (бакалаврський) рівень освіти

z.lobodina@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Луцик Анатолій Ігорович

Докторант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент
a.lutsyk@wunu.edu.ua 

Малиняк Богдан Степанович


Професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
доктор економічних наук, доцент

b.malyniak@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Петрушка Олена Володимирівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент

o.petrushka@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Русін Віктор Миколайович


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент

v.rusin@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Савчук Світлана Василівна

Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
заступник декана факультету фінансів та обліку
кандидат економічних наук, доцент

s.savchuk@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Сидор Ірина Петрівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент

i.sydor@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Сидорчук Анатолій Андрійович


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент

a.sydorchuk@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Сидорович Олена Юріївна

Професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія ,
директор ННЦ підготовки та атестації ЗВО та наукових кадрів

доктор економічних наук, професор
o.sydorovych@wunu.edu.ua


Сідляр Вікторія Володимирівна


Доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент
v.sidlyar@wunu.edu.ua

Титор Володимир Йосипович

Викладач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія
v.tytor@wunu.edu.ua

Ткачик Федір Петрович

Доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент

f.tkachyk@wunu.edu.ua

Угрин Володимир Володимирович

Доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,
кандидат економічних наук
v.uhryn@wunu.edu.ua

Шевчук Антон Михайлович

Доцент  кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,
кандидат економічних наук
profkom_stud@wunu.edu.ua 

Шулюк Богдана Степанівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент

b.shuliuk@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Ведашенко Наталія Мефодіївна 

інженер І категорії
n.vedashenko@wunu.edu.ua

 Кушнір Марія Володимирівна


Інженер кафедри фінансів ім. С.І. Юрія.

m.kushnir@wunu.edu.ua