Викладачі

Крисоватий Андрій Ігорович

Професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, ректор ЗУНУ
доктор економічних наук, професор
академік Академії економічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України
rektor@wunu.edu.ua

Десятнюк Оксана Миронівна

Професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
проректор з науково-педаогічної роботи (міжнародна діяльність)
доктор економічних наук, професор
заслужений працівник освіти України
o.desyatnyuk@wunu.edu.ua

Кізима Андрій Ярославович


Доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, декан факультету фінансів та обліку
кандидат економічних наук, доцент
заслужений працівник освіти  України
a.kizyma@wunu.edu.ua

Бондаренко Євген Петрович

Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук
ye.bondarenko@wunu.edu.ua

Булавинець Вікторія Михайлівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент
v.bulavynets@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Валігура Володимир Андрійович


Доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент
v.valihura@wunu.edu.ua

Василевська  Галина Василівна

Доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент
h.vasylevska@wunu.edu.ua

Герчаківський Святослав Дем’янович

 

 

 

 

 

 

Доцент кафедри фінансів ім. С. І.  Юрія,
кандидат економічних наук, доцент
s.herchakivskyi@wunu.edu.ua

Горин Володимир Петрович


Професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
доктор економічних наук, професор,
гарант освітньо-професійної  програми “Фінанси” спеціальності  072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, другий (магістерський) рівень освіти

v.horyn@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Гуцул Інна Анатоліївна


Доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія
кандидат економічних наук,  доцент
i.hutsul@wunu.edu.ua

 Дем’янишин Василь Григорович


Професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,
доктор економічних наук, професор,
заслужений працівник освіти України

v.demianyshyn@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Дмитрів Володимир Ігорович


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент
v.dmytriv@wunu.edu.ua

Іванова Анна Миколаївна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент
a.ivanova@wunu.edu.ua

Квасниця Оксана Василівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
заступник декана факультету фінансів та обліку
кандидат економічних наук

o.kvasnytsia@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Кекіш Ігор Петрович


Викладач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія
i.kekish@wunu.edu.ua

Кізима Тетяна Олексіївна


Професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
доктор економічних наук, професор,
гарант освітньо-наукової програми “Публічні фінанси”,
другий (магістерський) рівень освіти 

t.kizyma@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Коваль Світлана Любомирівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент

s.koval@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Коломийчук Наталя Михайлівна


Доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,
кандидат економічних наук

n.kolomyichuk@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Крисовата Катерина Вікторівна


Доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,

кандидат економічних наук
k.krysovata@wunu.edu.ua

Круп’як Ірина Йосифівна


Доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,
кандидат економічних наук

i.krupyak@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Лободіна Зоряна Миколаївна


Професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
доктор економічних наук, професор,
гарант освітньої програми “Фінанси” спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, перший (бакалаврський) рівень освіти
z.lobodina@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Луцик Анатолій Ігорович

Докторант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент
a.lutsyk@wunu.edu.ua 

Малиняк Богдан Степанович


Докторант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент

b.malyniak@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Маршалок Тарас Ярославович

Професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,
доктор економічних наук, доцент
t.marshalok@wunu.edu.ua

Петрушка Олена Володимирівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент

o.petrushka@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Русін Віктор Миколайович


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук

v.rusin@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Савчук Світлана Василівна

Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
заступник декана факультету фінансів та обліку
кандидат економічних наук, доцент

s.savchuk@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Сидор Ірина Петрівна


Доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент

i.sydor@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Сидорчук Анатолій Андрійович


Докторант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент

a.sydorchuk@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Сидорович Олена Юріївна

Професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія , директор ННЦ підготовки та атестації ЗВО та наукових кадрів
доктор економічних наук, професор
o.sydorovych@wunu.edu.ua


Сідляр Вікторія Володимирівна


Доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент
v.sidlyar@wunu.edu.ua

Титор Володимир Йосипович

Викладач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія
v.tytor@wunu.edu.ua

Ткачик Федір Петрович

Доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,
кандидат економічних наук, доцент

f.tkachyk@wunu.edu.ua

Угрин Володимир Володимирович

Доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,
кандидат економічних наук
v.uhryn@wunu.edu.ua

Шашкевич Олександр Любомирович


Доцент  кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, кандидат економічних наук,
доцент
o. shashkevych@wunu.edu.ua

Шевчук Антон Михайлович

Доцент  кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, кандидат економічних наук
profkom_stud@wunu.edu.ua 

Шулюк Богдана Степанівна


Докторант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кандидат економічних наук, доцент

b.shuliuk@wunu.edu.ua
З публікаціями можна ознайомитися тут, з профілем Google Академія – тут.

Ведашенко Наталія Мефодіївна 

інженер І категорії
n.vedashenko@wunu.edu.ua

 Кушнір Марія Володимирівна


Інженер кафедри фінансів ім. С.І. Юрія.

m.kushnir@wunu.edu.ua