Зустріч студентів факультету фінансів та обліку з фахівцями-практиками

Доброю традицією на факультеті фінансів та обліку Західноукраїнського національного університету є активне залучення стейкхолдерів до освітнього процесу та використання сучасних методик викладання фінансових дисциплін.
Так, 19 травня 2022 року для студентів 3 курсу факультету фінансів та обліку ЗУНУ було проведено:

 • бінарну лекцію з дисципліни «Бюджетна система», яка проходила в режимі діалогу двох сторін: викладачів-теоретиків (доктора економічних наук, професора кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Зоряни Лободіної, кандидата економічних наук, доцента кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Світлани Савчук) та фахівця-практика (Оксани Яріш, директорки Центру надання соціальних послуг Байковецької сільської ради, відповідальної за організацію впровадження гендерного компоненту в діяльність органу місцевого самоврядування, у тому числі гендерно орієнтованого бюджетування),
 • круглий стіл «Забезпечення стабільності бюджетної системи і бюджетної політики в умовах воєнного стану», на якому студенти презентували результати своїх проєктів щодо функціонування бюджетів територіальних громад та вітчизняного і зарубіжного досвіду формування і реалізації бюджетної політики.

 • Упродовж лекції, яку модерувала Зоряна Лободіна, обговорювалися теоретичні і практичні аспекти здійснення видатків державного і місцевих бюджетів на реалізацію управлінської, соціальної, оборонної та економічної функцій держави, пріоритети бюджетної політики держави в сучасних умовах.
  Світлана Савчук акцентувала увагу на змінах у бюджетному законодавстві та у бюджетному процесі в умовах воєнного стану.
  Оксана Яріш розповіла про функції органів місцевого самоврядування, особливості функціонування бюджетів територіальних громад, формування і використання бюджетних ресурсів в умовах воєнного стану. Фахівець долучилася і до обговорення студентських доповідей та розповіла про секрети успіху Байковецької територіальної громади, практичні аспекти впровадження у діяльність сільської ради гендерного підходу.
  Учасниками заходів також моделювалися ситуації, пов’язані із практичним застосуванням гендерно орієнтованого, програмно-цільового і партиципаторного бюджетування.
  Наприкінці заняття студенти подякували за пізнавальні та інтерактивні наукові і навчальні заходи, а модератор заняття Зоряна Лободіна висловила вдячність фахівцю Байковецької сільської ради за активну участь у освітньому процесі здобувачів бакалаврського рівня освітньо-професійної програми «Фінанси» та сподівання на продовження цікавого досвіду спільної із практиками організації освітнього процесу у Західноукраїнському національному університеті.