Дуальна освіта – шлях до професійного становлення

Набути фахових компетентностей, а також поглибити практичні навики  й теоретичні знання, отримані в процесі лекційних і практичних занять, дозволяє студентам дуальна форма навчання. Основним завданням дуальної освіти є підвищення їх мотивації до отримання кваліфікації та  адаптація  до першого робочого місця, що  відповідає освітній спеціальності.
Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП «Фінанси» в межах дуальної освіти відвідують різноманітні навчальні професійно-орієнтовані тренінги, онлайн-зустрічі з фахівцями-практиками, проходять навчальне стажування, спрямоване на набуття практичних навичок у сфері фінансів. Продовжити читання “Дуальна освіта – шлях до професійного становлення”

Навчальні тренінги в межах дуальної освіти

Студенти кафедри фінансів ім. С.І. Юрія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Фінанси» побували  на зустрічі з фахівцями Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.
Перший заступник начальника Головного управління Алла Якубовська та заступник начальника управління інформаційних систем й електронних реєстрів-начальник відділу методології та контролю за використанням даних інформаційних систем та електронних реєстрів Василь Динис, які були спікерами зустрічі, розповіли студентам про діяльність Управління загалом та особливості функціонування його окремих структурних підрозділів.
Продовжити читання “Навчальні тренінги в межах дуальної освіти”