Круглий стіл “Проблеми та перспективи функціонування бюджетної системи України”

З ініціативи студентів факультету фінансів та колективу кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Тернопільського національного економічного університету 10 жовтня 2017 р. в межах засідання студентського наукового гуртка “Фінансовий простір” відбувся круглий стіл на тему: “Проблеми та перспективи функціонування бюджетної системи України”.
Модератором зустрічі виступила доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія  Лободіна З.М., яка зазначила, що соціально-економічні трансформації, які відбуваються в Україні упродовж останніх років, зумовили зміни у складі бюджетної системи України (зокрема з’явилася така її нова ланка як бюджети об’єднаних територіальних громад), кількості місцевих бюджетів (зросла частка місцевих бюджетів, які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом), розподілі та обсязі доходів і видатків бюджетів різних рівнів, міжбюджетних відносинах, системі бюджетного вирівнювання дохідної спроможності бюджетів тощо. Однак сучасний стан соціально-економічного розвитку України характеризується наявністю низки проблем, що викликані об’єктивними та суб’єктивними причинами. Все це не сприяє проведенню ефективних реформ і ускладнює процес фіскальної децентралізації в Україні. Окреслені проблеми і пошук шляхів їх можливого вирішення і стали предметом обговорення учасників круглого столу.
Участь у науковому заході взяли:
– завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія професор Кириленко О.П., яка розпочала захід з актуалізації проблематики функціонування бюджетної системи України в контексті фінансової децентралізації;
– декан факультету фінансів доцент Кізима А.Я., який відзначив високий рівень організації діяльності студентських наукових гуртків на факультеті фінансів, цікаві наукові дослідження студентів та актуальність проблем формування доходів і здійснення видатків бюджету держави;
– Телеп Василь Романович – представник молоді Байковецької ОТГ, координатор проекту “Будівництво спортивних майданчиків в громаді з елементами вуличних тренажерів”, який виступив з доповіддю на тему: “Децентралізаційні процеси в громаді”;
– Різник Юлія виступила з доповіддю на тему: “Участь громадськості в управлінні місцевими бюджетами” (науковий керівник – доцент Лободіна З.М.);
– Батіг Ірина виступила з доповіддю на тему: “Оптимізація функціонування державного бюджету в бюджетній системі України” (науковий керівник – доцент Гупаловська М.Б.);
– Баранець Ярослав Володимирович – економіст з планування Управління з експлуатації майнового комплексу Тернопільської обласної ради, який виступив з доповіддю на тему: “Вплив бюджетної реформи на формування доходів бюджету міста Тернополя”;
– Плонська Юлія виступила з доповіддю на тему: “Проблеми і перспективи формування місцевих бюджетів в Україні” (науковий керівник – доцент Савчук С.В.);
– Підлісний Іван виступив з доповіддю на тему: “Трансформація видатків місцевих бюджетів України в сучасних умовах” (науковий керівник – доцент Дем’янюк А.В.);
– доценти кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Гупаловська М.Б., Савчук С.В., Дем’янюк А.В.;
– учасники студентського наукового гуртка “Фінансовий простір”, студенти третього та четвертого курсів факультету фінансів, учні Тернопільської класичної гімназії, студенти Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *