Четверта Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція “Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства: погляди студентської молоді”

Шановні студенти! Колектив кафедри фінансів ім. С.І. Юрія ТНЕУ запрошує Вас взяти участь у Четвертій Всеукраїнській студентській Інтернет-конференції “Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства: погляди студентської молоді”!
Під час наукового заходу планується розглянути коло питань, що стосуються вивчення проблем і розробки напрямів удосконалення системи управління фінансами на макро-, мезо- та мікрорівнях.
Вимоги до оформлення матеріалів:
Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5, поля – 20 мм.
Оформлення: праворуч у верхньому куті необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові автора, шифр та номер групи, назву навчального закладу, електронну пошту; далі друкується прізвище й ініціали наукового керівника, його наукова ступінь і вчене звання; пропустивши рядок зазначається заголовок публікації великими літерами (напівжирним шрифтом, розміщення по центру); пропустивши рядок, подається текст, розміщений по ширині сторінки; у кінці основного тексту вказується перелік використаної літератури.
Обсяг публікації не повинен перевищувати 5 сторінок (без використання графічних і табличних матеріалів).
Організаційний внесок для відшкодування витрат, пов’язаних з друком та розсилкою збірника, становить 100 грн. Його необхідно сплатити разом з поданням паперового варіанту публікації за підписами автора та наукового керівника (ауд. 1411, економіст Максимчак Богдана Володимирівна).
Електронний варіант публікації надсилати на електронну пошту kafedrafinansiv@ukr.net, обов’язково вказавши в темі листа “Студентська конференція 2017”.
Термін подачі публікації – до 10 листопада 2017 року.
Відповідальний за проведення Інтернет-конференції – доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, к.е.н., Гупаловська Мирослава Богданівна (097) 210-90-84).
Матеріали Інтернет-конференції будуть надруковані у збірнику та розміщені на сайті http://i-conference.jimdo.com. Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори та наукові керівники. Публікації, які не відповідають вимогам, чи будуть подаватися із запізненням, не розглядатимуться.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *