Дискусійна панель «Податок на додану вартість: Франція – Україна, аспекти локальні та глобальні»

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійних програм «Фінанси» і «Митна та податкова справа» та викладачі кафедри фінансів ім. С. І. Юрія ЗУНУ взяли участь у дискусійній панелі «Податок на додану вартість: Франція – Україна, аспекти локальні та глобальні», модератором якого виступив Михайло Лучко, д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансового контролю та аудиту ЗУНУ, директор-керуючий партнер аудиторської фірми «Тер Аудит».Спікер Яна Малкіна, докторка, викладачка сучасних економічних питань, South Champagne Business School (Yschool group), Troyes, France ознайомила присутніх із особливостями нарахування та сплати ПДВ у Франції.
Юрій Іванечко, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансового контролю та аудиту Західноукраїнського національного університету, бухгалтер-експерт аудиторської фірми «Тер Аудит» акцентував увагу на ролі ПДВ у формуванні бюджетних ресурсів та практиці і проблемах його  сплати в Україні.
Активну дискусію серед присутніх викликали проблеми адміністрування ПДВ та шляхи їх вирішення в контексті євроінтеграції України.