Компетентнісно-орієнтоване навчання на факультеті фінансів та обліку ЗУНУ

Використання компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання під час реалізації освітніх програм «Фінанси», «Митна та податкова справа», «Банківська справа» і «Фінансовий менеджмент» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти в Західноукраїнському національному університеті супроводжується активним залученням провідних фінансистів до освітнього процесу та застосуванням креативних інноваційних технологій викладання фінансових дисциплін, в тому числі й елементів професійно-ситуативного моделювання.
Так, 2 березня 2023 року для студентів 3 курсу факультету фінансів та обліку ЗУНУ була проведена бінарна лекція з дисципліни «Бюджетна система» на тему «Бюджетна система та засади її побудови», яка проходила в режимі діалогу двох сторін: викладачів-теоретиків (професора кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Зоряни Лободіної, доцента Світлани Савчук) та фахівців-практиків (Наталії Налукової – начальниці фінансового відділу Озернянської сільської ради, випускниці спеціальності «Фінанси»; Романа Лемішки і Андрія Яворівського – головних спеціалістів фінансового відділу Озернянської сільської ради).Упродовж лекції, яку модерувала Зоряна Лободіна, обговорювалися склад, принципи побудови, особливості функціонування та діагностування стану бюджетної системи  України.
Наталія Налукова розповіла про практику і проблеми формування та використання бюджетних ресурсів територіальних громад в умовах воєнного часу, а також звернула увагу на необхідність врахування фіскальних ризиків під час пропонування професійних рішень.
З особливостями практичного використання інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» ознайомив студентів Роман Лемішка, а Андрій Яворівський продемонстрував присутнім можливості цього програмного продукту щодо формування документів на різних стадіях бюджетного процесу.
Учасниками бінарної лекції під керівництвом Світлани Савчук також моделювалися ситуації, пов’язані із вирішенням проблеми недостатнього забезпечення фінансовими ресурсами делегованих повноважень органів місцевого самоврядування в умовах фіскальної децентралізації.
Студенти обговорили із фахівцями-практиками вимоги до компетентностей, якими повинен володіти бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування для успішного працевлаштування, та способи їх набуття в сучасних реаліях.
Наприкінці заняття здобувачі вищої освіти подякували за цікаву, пізнавальну та інтерактивну лекцію, а модератор і лектор бінарного заняття Зоряна Лободіна висловила вдячність фахівцям місцевого фінансового органу за активну участь у лекції та сподівання на продовження цікавого досвіду спільної із практиками організації освітнього процесу у Західноукраїнському національному університеті.