Практичне застосування АБС Б2 у навчальному процесі

Викладачі кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу факультету фінансів та обліку ЗУНУ к.е.н., доцент Ярослав Чайковський та к.е.н., доцентка Ольга Іващук для студентів освітньо-професійних програм «Банківська справа», «Фінанси», «Митна та податкова справа», «Фінансовий менеджмент» провели практичні заняття з дисципліни «Банківська справа» у тренінг-центрі «Імітаційний банк».Використання автоматизованої банківської системи Б2 у навчальному процесі сприяє не лише закріпленню отриманих студентами теоретичних знань, але і набуттю ними практичних навичок та умінь працювати за спеціальністю.
АБС Б2 призначена для комплексної автоматизації банківської діяльності, є інструментом ведення банківського бізнесу та дозволяє автоматизувати широкий спектр бізнес-процесів та фінансових інструментів банку.