Запрошуємо до участі у Сьомих Всеукраїнських наукових читаннях пам’яті С. І. Юрія

16 листопада 2021 року в межах комплексу наукових заходів, присвячених пам’яті видатного українського вченого-економіста Сергія Ілліча Юрія відбудуться Сьомі Всеукраїнські наукові читання.
На наукові читання запрошуються студенти, слухачі магістратури, докторанти та викладачі, які прагнуть висвітлити наукові погляди д. е. н., професора С. І. Юрія, а також обґрунтувати власні думки щодо актуальних питань фінансової теорії та практики. За результатами читань буде виданий науковий збірник, де висвітлюватимуться проблеми, пов’язані з розробкою основних напрямів фінансової теорії, фінансової системи, фінансової політики держави, реформуванням складових фінансового механізму, удосконаленням системи управління фінансами та фінансового контролю.

Вимоги до оформлення статей:

Параметри сторінки і тексту: програма: MS Word; розмір сторінки: А4; поля: 2 см зі всіх боків; шрифт: Times New Roman; розмір шрифту: 14; міжрядковий інтервал: 1; абзац: 1 см. Сторінки не нумеруються.
Структура статті:
1. Прізвище, ім’я, по батькові.
2. Для викладачів і фахівців: науковий ступніть, вчене звання, посада, місце роботи, місто.
3. Для студентів: група, факультет, заклад освіти, місто.
4. Автори-студенти вказують наукового керівника (науковий ступніть, вчене звання, ПІП).
5. Назва статті.
6. Основний текст (розміщений по ширині сторінки).
У тексті статті не повинно бути переносу слів та макросів, мінімальне використання таблиць і рисунків, зображення (рисунки, діаграми тощо) в тексті мають бути в форматі .jpg.
7. Список використаних джерел (оформлений за ДСТУ 8302:2015; розміщується в алфавітному порядку; посилання на джерела у тексті подаються у квадратних дужках, наприклад: [2, с. 24]).
Обсяг статті: до 5 повних сторінок (разом із використаними джерелами). Термін подачі матеріалів: до 15 листопада 2021 року.
Статті надсилати на e-mail: nzkafin@gmail.com.
Назва файлу має відповідати прізвищу та ініціалам автора (наприклад: Іванів А В.doc).
Матеріали студентів повинні бути попередньо перевірені науковим керівником. Статті друкуються в авторській редакції. Автори несуть відповідальність за зміст поданих матеріалів, достовірність наведених фактів, посилань. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають заявленим вимогам.
З найкращими побажаннями творчих успіхів, колектив кафедри фінансів ім. С. І. Юрія!

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *