Практико-орієнтоване навчання на факультеті фінансів та обліку ЗУНУ

Невід’ємним атрибутом успішного засвоєння знань студентами факультету фінансів та обліку є активне залучення провідних практиків до навчального процесу та застосування креативних інноваційних технологій викладання фінансових дисциплін.
В рамках багаторічної співпраці між Західноукраїнським національним університетом та Держаною податковою службою України для студентів 2 курсу факультету фінансів та обліку ЗУНУ була проведена лекція з дисципліни «Податкова система» на тему: «Організація діяльності Державної податкової служби України», яка проходила у режимі діалогу та обговорення за участі двох сторін: викладачів-теоретиків (доцента кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Володимира Валігури) та фахівців-практиків (Петра Маршалка – начальника управління організації роботи Головного управління ДПС у Тернопільській області).
Упродовж лекції, яку модерував Володимир Валігура, учасники обговорювали склад, принципи побудови, особливості функціонування та оцінку роботи податкових органів Тернопільської області. Петро Маршалок у свої лекції значну увагу приділив стратегічним цілям та приорітетам діяльності Державної податкової служби у 2022-2024 рр. Детально було проаналізовано структуру ДПС у Тернопільській області та охарактеризовано функціональне забезпечення діяльності контролюючих органів.
Спікер відзначив важливу роль у забезпеченні ефективності роботи податкових органів області Управління організації роботи ГУ ДПС у Тернопільській області.
У завершальній частині лекції студенти обговорили із фахівцями-практиками вимоги до компетентностей, якими повинен володіти бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування для успішного працевлаштування, способи їх набуття у сучасних реаліях. В процесі дискусії цікаво було отримати інформацію про роботу податкових органів під час пандемії короновірусної інфекції та в умовах військового стану. Лектор наголосив, що контролюючі органи намагаються проводити конструктивний діалог з усіма без виключення платниками податків з метою дотримання ними своєчасності та повноти сплати податкових платежів до бюджетів усіх рівнів. Особливий інтерес у студентів викликали питання здійснення податкових перевірок платників податків.
Окрему увагу було приділено питанню працевлаштування молодих  спеціалістів у податкових органах Тернопільської області. Петро Маршалок зауважив, що сьогодні керівництво суттєво зацікавлено у молодих та креативних випускниках вузу.
Наприкінці заняття студенти подякували за цікаву, пізнавальну та інтерактивну лекцію, а модератор Володимир Валігура обговорив із Петром Маршалком перспективи подальшої співпраці між університетом та податковими органами Тернопільської області.