Компетентнісні підходи у навчальному процесі ЗУНУ

Навчальний процес у Західноукраїнському національному університеті передбачає застосування компетентнісно та практико орієнтованих підходів. На факультеті фінансів та обліку при підготовці фахівців з ОПП «Фінанси», «Митна та податкова справа», «Банківська справа» та «Фінансовий менеджмент» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти активною формою компетентнісного та практико орієнтованих підходів у навчальному процесі є запрошення до проведення гостьових лекцій фахівців – практиків. У п’ятницю, 10 березня 2023 року, в межах вивчення дисципліни «Фінанси територіальних громад» (лектор: к.е.н., доцент Ірина Сидор) відбулася вебінар – лекція за участю Голови ГО «Акцент» – Богдана Малиняка. Лекція присвячена розгляду різних форм участі громадськості у бюджетному процесі на рівні територіальних громад. Цікава і змістовна інформація підкріплена практичним досвідом викликала неабиякий інтерес у студентів.
Особливо зацікавила студентів можливість самостійно аналізувати громадські бюджети власних територіальних громад через інфографіку, представлену на сайті: https://openbudget.gov.ua/
Залучення фахівців до проведення занять в межах навчального процесу є доброю практикою ЗУНУ і відповідає Стратегії та місії університету.