Практико-орієнтоване навчання у дії

Важливою складовою реалізації практико-орієнтованого та компетентнісного підходу при підготовці фахівців фінансового спрямування на факультеті фінансів та обліку Західноукраїнського національного університету є залучення практиків до навчального процесу та застосування сучасних педагогічних технологій при викладанні професійних дисциплін. Завдяки цьому студенти отримують не тільки ґрунтовні теоретичні знання, але й найбільш актуальні для професії фінансиста практичні навички.
В рамках вивчення вибіркової дисципліни «Фінансування проектів сталого розвитку» циклу професійної підготовки фахівців з ОПП «Фінанси», «Митна та податкова справа», «Банківська справа» та «Фінансовий менеджмент» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (керівник курсу – д.е.н., професор Володимир Горин) 10 березня 2023 року відбулась бінарна лекція на тему «Джерела та методи фінансування проектів сталого розвитку» за участю координаторки БО «Благодійний фонд «Рокада» у Рівненській області Вікторії Костюк. Крім студентів третього курсу факультету фінансів та обліку Західноукраїнського національного університету, на лекційному занятті були присутні викладачі кафедри фінансів імені С. І. Юрія професор Тетяна Кізима, доценти Богдан Малиняк, Володимир Дмитрів.
Початок заняття лектор курсу, професор Володимир Горин присвятив розкриттю основних джерел, форм та методів залучення і використання фінансових ресурсів для реалізації проектів сталого розвитку, ознайомив студентів зі структурою глобальної та національної систем фінансування розвитку, акцентував увагу учасників лекції на специфіці залучення ресурсів міжнародних донорів до реалізації розвиткових проектів в умовах воєнного стану. Координаторка БО «Благодійний фонд «Рокада» у Рівненській області Вікторія Костюк розповіла студентам про особливості філантропічного фінансування проектів розвитку, зокрема про особливості пошуку та налагодження контактів із зарубіжними та вітчизняними донорами, співпраці зі стейкхолдерами, поділилася секретами успіху при залученні фінансування для соціальних ініціатив. Особливий інтерес у студентів викликали розкриті Вікторією Костюк методичні поради щодо забезпечення високої якості розробки проектів розвитку у частині узгодження його цілей зі стратегічними пріоритетами розвитку громад, розробки бюджету проекту, що є передумовою успішного залучення фінансових ресурсів на їхню реалізацію. Учасники бінарної лекції за участі Вікторії Костюк та Богдана Малиняка моделювали ситуації щодо шляхів реагування на можливі ризики, які супроводжують застосування різних джерел і методів фінансування проектів сталого розвитку в сучасних умовах.
Студенти, присутні викладачі обговорили з фахівцем практиком перспективи розвитку нової ніші на ринку праці, а саме менеджерів з проектного фінансування, а також вимоги до компетентностей, якими має володіти сучасний бакалавр з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для реалізації проектного підходу в практиці фінансової діяльності.
На завершення керівник курсу, лектор Володимир Горин подякував Вікторії Костюк, присутнім викладачам та студентам за активну участь у проведенні бінарного заняття, наголосив на важливості продовження тісної співпраці викладацького складу Західноукраїнського національного університету з практичними працівниками для забезпечення якісної підготовки фахівців фінансового спрямування.